CONSORTIUL PARTENERIATULUI STRATEGIC (CPS)


Consorţiul Parteneriatului Strategic (CPS) este expresia intenţiei de implicare a societăţilor Adversus Consulting, S.C.A. Deleanu Vasile – avocaţi, Metroul SA, Phaeton Gala, precum şi a Fundaţiei EUROLINK-Casa Europei în sprijinirea comunităţilor locale şi întreprinzătorilor mici şi mijlocii în vederea accesării Fondurilor Europene.

 
  Având în vedere:

 

  • Necesitatea asigurării unei absorbţii ritmice, fluente şi la standarde calitative cât mai înalte a Fondurilor Europene de către România, în conformitate cu regulile şi criteriile Uniunii Europene,

  • Problemele întâmpinate în cursul negocierilor dintre Comisia Europeană şi autorităţile de management din România în privinţa transpunerii în practică a corelărilor strategice/ operaţionale dintre diferitele programe sectoriale şi oglindirea efectivă a principiilor şi priorităţilor UE pentru absorbţia Fondurilor Europene,

  • Armonizarea cât mai eficientă şi tezaurizarea comună a unei expertize integrate în domeniul elaborării şi implementării proiectelor cu finanţare europeană în vederea unui management performant al proiectelor şi al satisfacerii cerinţelor legitime ale beneficiarilor potenţiali.

 

Partenerii corporativi – Adversus Consulting / S.C.A. Deleanu Vasile – avocaţi / Fundaţia EUROLINK-Casa Europei / METROUL SA / Phaeton Gala – PR & Lobby Consulting  îşi propun să colaboreze în vederea identificării proiectelor finanţate din Fonduri Structurale, realizarea şi punerea în practică a unui sistem integrat, unitar şi funcţional de acordare a consultanţei pentru accesarea Fondurilor Structurale. Competenţele profesionale ale Partenerilor reprezintă garanţia implementării cu succes a acestui sistem de consultanţă integrată:

·        verificarea eligibilităţii

·        analiza de piaţă

·        redactarea cererilor de obţinere a avizelor necesare

·        studii de prefezabilitate / fezabilitate, care implică: analize cost-beneficiu; studii geotehnice şi hidrologice; realizarea de caiete de sarcini, proiecte tehnice, detalii de execuţie

·        pregătirea documentaţiei de finanţare

·        asistenţă juridică pe toată durata de implementare a proiectului

·        asistenţă în procesul de monitorizare internă şi raportare către autoritatea de management, în vederea aprobării rambursarilor de plată

·        verificarea proiectului în conformitate cu sursele de finanţare

·        întocmire de planuri de afaceri şi studii de fezabilitate în vederea obţinerii de finanţări rambursabile pentru acoperirea surselor proprii necesare cofinanţării şi/sau prefinanţării proiectului de investiţie

 

Secretariatul organizatoric al Consorţiului Parteneriatului Strategic

Tel./fax: (021) 230.49.97; 0723.699.857

E-mail: cps@structuralfunds.ro

Internet: www.StructuralFunds.ro